Архив

Archive for март, 2012

Advertisements

ПР тактики за развитие на бранд

Без конкретни идеи за приложение, всяка една стратегия си остава добро пожелание. В инструментариума на квалифицирания ПР специалист присъстват редица тактики, които подпомагат придвижването на бранда към поставените дългосрочни цели. В следващите редове от статията се представени няколко насоки за действие, а броя на конкретните инициативи зависи единствено от опита и творческия потенциал на мениджърите.

Спонсорство

Финансовата подкрепа на значими за целевата аудитория мероприятия осигурява така желаното ненатрапчиво присъствие на марката в ежедневието на хората и демонстрира интереса й към това, което ценят. Местата за поставяне на фирмените инициали се характеризират с много добра видимост, което допринася за постигането на по-трайни впечатления у присъстващите, благодарение на продължителния визуален контакт с бранда. Ако събитието е отразявано в национален телевизионен ефир или онлайн в Интернет, то общото количество на обхваната аудитория нараства прогресивно. Фокусът в избора на конкретни мероприятия е съществен, за да се запази цялостта на бюджета и ефективността на кампанията. Всичко зависи от профила на целевите потребители. Например, спонсориране на изложение за котки или кучета обхваща сегмент с по-високи доходи и е подходящо за скъпи луксозни стоки. Присъствие на футболен мач привлича предимно мъжката аудитория и т.н.

Организиране на обществено или делово мероприятие

Всяко важно събитие непременно привлича интереса на медиите. Поемане на инициативата в свои ръце позволява на марката да спечели още по-силно доверието на целевите потребители, давайки им възможност да се докоснат до нейната същност в пълна степен. Именно подобно взаимодействие оставя най-трайни впечатления в съзнанието на хората. Важното е да се избере определена кауза, която да се защитава от бранда при всеки удобен случай. В сферата на бизнес услугите, фирмите често организират семинари или уебинари, безплатни срещу регистрация с контактна информация на участниците, на които се показва експертиза в дадена професионална област, с цел да се спечели доверие и да се стопят ледовете при последващото общуване за предлагане на продукт или услуга. Макар у нас все още да има много привърженици на имитаторския подход в маркетинга, колкото по-уникална и интересна за хората и медиите е дадена инициатива, толкова по-голям е нейният комуникационен ефект.

Създаване и публикуване на полезна информация

Всеки потребител рано или късно си задава въпроси, свързани с използването на даден продукт или услуга. Чрез непрекъснато проучване и следене на основните аспекти, които интересуват клиентите, фирмата може да предостави полезна информация за това, което предлага, с цел да го направи максимално достъпно. Това своеобразно обучение на потребителите придава на марката ореол на грижовност и лидерство. Публикуването на статии, издаването на наръчници, рисуването на инфограми, анализирането на тенденции и обсъждането на различно ноу-хау онлайн или офлайн засяга много важна емоционална нотка у всеки, който влиза в контакт с бранда по подобен начин.

Провеждане на тийзър или вирусни кампании

Проявата на творчество по подходящ за целевата аудитория начин непременно намира широк отзвук и подтиква хората да говорят за марката по един или друг начин. Ако идеята е достатъчно интересна и уникална, ефектът е неоценимо силен. Неволни агитатори в полза на бранда стават журналисти, телевизионни водещи и обикновени граждани, споделяйки на близки и приятели своите впечатления за видяното или чутото. Недостатъчната оригиналност или неправилно подбраните изразни средства на кампанията, обаче, могат да доведат до тотален провал и жесток удар по репутацията на марката. Поради тази причина, прибягването до тази стратегия трябва да става много внимателно и с отчитане степента на толерантност към неочакваното и новото от страна на целевите потребители. Тийзър кампаниите обикновено предшестват въвеждането на нов продукт. За техния успех от решаващо значение е пълната дискретност на марката-организатор. В миналото вече сме били свидетели на изтичане на информация за смисъла на подобни кампании и последващия спад в интереса към тях, а съответно и понижаване на ефективността им.

Отговорност на специалистите в ПР отдела на фирмата е разработването на списък от ключови показатели за измерване на успеха, които да послужат за ориентир при оценяване приложението на избраните тактики.

%d bloggers like this: