Начало > Общовалидни брандинг принципи > Кои са основните елементи на стратегическия ПР мениджмънт?

Кои са основните елементи на стратегическия ПР мениджмънт?

Детайлно познаване на целевите групи потребители

Създаването на различни профили (персони) допринася за максимално ефективното сегментиране на пазара и въздействие върху потенциалните клиенти. Демографска, психологическа, поведенческа, социална и географска характеристики описват хората, с които марката се стреми да общува. Безценни са личните контакти (онлайн или на живо), формирането на фокус групи, използването на агенции с опит в даден сегмент, всякакви форми на обратна връзка по повод продукта, които да разкрият нуждите, интересите, начина на потребление, плюсовете и минусите на стоката или услугата. Опозванането на клиентите е решаващо за полагане на основите за избор на точна ПР стратегия.

Визия за развитието на марката

Едва ли има по-мотивиращ фактор за служителите на една компания от споделената визия за нейното бъдеще. Колкото по-наситена е тя с гласа на потребителя, вследствие на провежданите непрекъснато маркетингови проучвания, толкова по-успешно приложима е в ежедневната работа не само на отдел „Връзки с общественността”. Клиентите са тези, които трябва да определят мястото на бранда в техния живот, в зависимост от конкретните им нужди. А избраната ПР стратегия следва да начертае пътя за заемането на желаната позиция в умовете и сърцата на целевите групи.

Целеполагане

Ясни, точни, измерими и постижими трябва да са целите пред ПР мениджърите и всички, които работят за изграждането на марката. Само така може да бъде оценена ефектиността от приложението на избраната стратегия. Много е важно да се подчертае комуникационната същност на брандинг целите, свързани с постигането на определен обхват на аудиторията и придвижването й по скалата от осведоменост до покупка и оценка. Грешно е да се залага количество продажби, тъй като тяхното осъществяване е извън пълния контрол на компанията. От смесването на понятия и недооценяването на този факт сме свидетели на много примери за прекалено настъпателно поведение от страна на обслужващия персонал, насочено към покупка от страна на клиента. Това създава негативно отношение към марката и срива нейния авторитет. Измерване качеството на взаимодействие с целевата група също е важен аспект в целеполагането. Стройно изградената Маркетингова информационна система (МИС) на фирмата е в основата на последващите анализи по всички показатели от дейността на ПР специалистите.

Особености на пазарната среда

С изключение на монополите в доставките на комунални услуги в България, почти никъде не можем да срещнем вакуумни условия на пазара, в които отсъствието на конкуренти да създава нужното спокойствие и ленивост у единствения играч. Поведението на доставчиците, кредиторите, партньорите, инвеститорите и другите фирми оказва неизменно влияние върху избора на точната ПР стратегия. Законите и наложените стандарти в даден сектор могат да поставят опрелени рамки в действията на ПР специалистите, което задължително трябва да се отчита.

Същност на продукта

От вида и характеристиките на стоката или услугата се определят пазара и потенциала за успех на бизнеса. Отличителните черти на продукта много ясно показват и в същото време ограничават набора от стратегии за развитието на марката. Пред агенцията за недвижими имоти и производителят на вафли стоят съвсем различни цели и варианти за действие. Въпросът за смисъла от съществуването на даден продукт до голяма степен е решаващ при изясняването доколко и дали си струва да се популяризира той. Видимо, много мениджъри отговарят на него отрицателно и направо започват с рекламата, както се казва – „от вратата за краката”. И в зависимост от зрелостта на пазара постигат частичен краткосрочен успех, за който не се поколебават да разгласят навсякъде.

Мониторинг репутацията на марката

Опознаването на общественото мнение за бранда е от особено важно значение при избора на направление за нейното развитие. Всички елементи на нагласата на целевите групи са от значение – степен на осведоменост и познаване на марката, лични впечатления от потреблението на продуктите и формирани отношения. Непрекъснато се появяват нови технологии, които позволяват на ПР специалистите да следят за състоянието на репутацията на марката, както онлайн, така и офлайн чрез традиционни канали за комуникация. Нарастващото значение на социалните мрежи прави задължително присъствието им в схемата за мониторинг. От най-елементарното подписване за оведомления чрез Google Alerts до високотехнологични инструменти за многоаспектна оценка на споменаванията на марката в различни ситуации – вече са достъпни голямо количество средства за проучване присъствието на бранда в разговорите на хората.

Веднъж създадени във фирмата, системите за непрекъснато проследяване състоянието на описаните ключови елементи ще подпомагат успешния избор на ПР стратегии за развитие на марката.

Advertisements
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: