Архив

Archive for януари, 2011

Брандинг стратегия на град – част първа

Развитието на всеки град зависи от равнището на неговата популярност и впечатленията за него, които са трайно наслоени в съзнанието на хората. Без значение дали става дума за местни жители или гости. Формирането на представите е сложен и многоаспектен процес, който се осъществява за дълъг период. Основна негова специфика е неконтролируемостта на посоката и интензивността му. Приложението на съвременните технологии и научни достижения в областта на маркетинга и в частност брандинга единствено улесняват постигането на благоприятни резултати, но в никакъв случай не ги гарантират.

Все пак, в какво се изразяват предимствата на популярния град? Известността на селището допринася най-вече за:

 • откриването му на картата от бъдещи инвеститори;
 • привличане на туристопотоци;
 • увеличаване броя на преуспяващите фирми и граждани;
 • повишаване стандарта на живот на местното население;
 • мотивация за съхранение на местните културно-исторически ценности;
 • подобряване комуналните условия за живот – инфра- и суперструктура.

Въздействието е многоаспекто и сложно, поради взаимосвързаността на факторите, които имат значение за просперитета – икономически, обществени, политически, културно-исторически, правни, екологични, технологични и т.н. Отговорни за координирането и организирането на всички инициативи по създаване и приложение на градска брандинг стратегия са:

 • органите на местната власт – кмет, консултативни съвети, общински съвет;
 • представителите на бизнеса;
 • граждански организации с нестопанска цел (НПО);
 • преподаватели и други членове на местната научна общност;
 • творческият и интелектуален елит в града.

Със своя авторитет и способност да влияят на общественото мнение, тези групи хора следва да бъдат постоянно ангажирани чрез личен пример към прилагането на всички принципи, залегнали в брандинг стратегията на града. Основните изпълнители в ежедневието сме всички ние – гражданите. Отговорността е на всеки, тъй като точките за получаване на лични впечатления за града са неизброимо количество. Може примерно пътищата да са в отлично състояние, но шофьорите в градския транспорт да са груби или такситата известни с мошеническите си практики. Даже малък срив в положителното преживяване е способен да развали цялостното усещане за града.

Каква е ролята на законите на брандинга за изграждане имиджа на един град? Кои са принципите, представени от Ал и Лаура Рийс, които имат пряко касателство към успеха на неговия брандинг? Това ще разгледаме във втората част на статията. Имате да добавите нещо? Не се колебайте да напишете своя коментар.

Advertisements
%d bloggers like this: