Архив

Archive for януари, 2011

Брандинг стратегия на град – част първа

Развитието на всеки град зависи от равнището на неговата популярност и впечатленията за него, които са трайно наслоени в съзнанието на хората. Без значение дали става дума за местни жители или гости. Формирането на представите е сложен и многоаспектен процес, който се осъществява за дълъг период. Основна негова специфика е неконтролируемостта на посоката и интензивността му. Приложението на съвременните технологии и научни достижения в областта на маркетинга и в частност брандинга единствено улесняват постигането на благоприятни резултати, но в никакъв случай не ги гарантират.

Все пак, в какво се изразяват предимствата на популярния град? Известността на селището допринася най-вече за:

 • откриването му на картата от бъдещи инвеститори;
 • привличане на туристопотоци;
 • увеличаване броя на преуспяващите фирми и граждани;
 • повишаване стандарта на живот на местното население;
 • мотивация за съхранение на местните културно-исторически ценности;
 • подобряване комуналните условия за живот – инфра- и суперструктура.

Въздействието е многоаспекто и сложно, поради взаимосвързаността на факторите, които имат значение за просперитета – икономически, обществени, политически, културно-исторически, правни, екологични, технологични и т.н. Отговорни за координирането и организирането на всички инициативи по създаване и приложение на градска брандинг стратегия са:

 • органите на местната власт – кмет, консултативни съвети, общински съвет;
 • представителите на бизнеса;
 • граждански организации с нестопанска цел (НПО);
 • преподаватели и други членове на местната научна общност;
 • творческият и интелектуален елит в града.

Със своя авторитет и способност да влияят на общественото мнение, тези групи хора следва да бъдат постоянно ангажирани чрез личен пример към прилагането на всички принципи, залегнали в брандинг стратегията на града. Основните изпълнители в ежедневието сме всички ние – гражданите. Отговорността е на всеки, тъй като точките за получаване на лични впечатления за града са неизброимо количество. Може примерно пътищата да са в отлично състояние, но шофьорите в градския транспорт да са груби или такситата известни с мошеническите си практики. Даже малък срив в положителното преживяване е способен да развали цялостното усещане за града.

Каква е ролята на законите на брандинга за изграждане имиджа на един град? Кои са принципите, представени от Ал и Лаура Рийс, които имат пряко касателство към успеха на неговия брандинг? Това ще разгледаме във втората част на статията. Имате да добавите нещо? Не се колебайте да напишете своя коментар.

%d bloggers like this: