Архив

Archive for септември, 2010

Оптимизиране на Интернет сайт по законите на брандинга

Създаването на собствен Интернет сайт е сложна задача, когато основната цел е да се постигне добро индексиране в търсачките, квалифициран трафик и високо равнище на превръщане на посетителите в купувачи. Същевременно, една от главните критики към законите на брандинга, разписани от Ал Рийс и Джак Траут е свързана с тяхната актуалност и приложимост в съвременните бизнес условия, диктувани все по-често от потреблението на онлайн ресурси. За щастие, всички SEO (Search Engine Optimization) принципи имат своята непоклатима логика, позволяваща на търсещите машини да доставят максимално подходящото и отговарящо на запитванията съдържание. Доколко това се осъществява постоянно е друг въпрос.

Как познаването на 22-та закона на брандинга би помогнало на маркетинговите специалисти да постигнат по-добри позиции на своите сайтове без да се налага да изчитат тонове специализирана техническа литература? Нека оставим програмирането на експертите в това направление. Отговорът се крие във взаимовръзката между принципите на брандинга и оптимизацията за търсачките.

В какво се изразява тя?

Google, Yahoo, Bing, Yandex и която и да е друга система за Интернет търсене е организирана по начин, близък до човешкото съзнание. Макар всеки от алгоритмите да отчита стотици фактори, основна задача на уеб разработчиците и маркетолозите е да улеснят „паяците” (т.нар. роботи, които сканират съдържанието в мрежата) в избора им на подходящи страници, които да се покажат при търсене по определени ключови думи. Как става това облекчение? Много лесно – чрез максимална специализация на съдържанието на дадена страница или цял сайт. Мобилни технологии, автотехника, новини от дадена област, продажба на обувки и пр. са примерни области, в които може да се фокусирате, спазвайки закона за свиването в брандинга и недопускайки нарушаване законите за разширението и разширената продуктова линия. Всеки обича общуването със специалисти в дадена сфера, тъй като от тях можеш да научиш нещо ново, полезно, уникално. Интернет търсачките не правят изключение, а и все пак те са създадени от хора, нали така. Избирайки своята ниша (още по-добре, ако сте първи в нея) вие подавате точен сигнал за смисъла на вашето съдържание, който е много по-лесно смилаем и категоризируем за онлайн паяка.

Друг важен закон на брандинга, който играе съществена роля при оптимизирането на сайта е законът за постоянството. Чрез систематично добяване на свежо съдържание и нови страници, които да дълбаят още и още в избраната област, вие отправяте знаци, че сте сериозни и че на вас може да се разчита в дългосрочен план. А това за всяка търсачка е доста полезна информация. Включите ли се в Интернет пространството, добре е да имате предвид, че ви чака доста работа и то за продължителен период. По-добре бъдете тенденция, отколкото модно увлечение за един сезон.

Основен фактор при позиционирането на сайт в Интернет е правилният подбор на ключови думи (отделни или цели словосъчетания) и то на езика на потребителите. Всеки следва да се опита да завладее думите, които са от решаващо значение за успеха на неговия бизнес – отразяващи начина, по който продуктите се търсят от хората. Специфичното при онлайн средата е, че в борбата за едни и същи думи могат да участват с шанс за успех много играчи (това до известна степен се отличава от постулата на Рийс и Траут за изключителността на асоциацията в съзнанието на потребителите). От какво зависи този успех? От правилното налагане на марката на сайта, а именно чрез популяризиране. На онлайн език това означава привличане на входящи линкове към страниците от сайта, които да съдържат в заглавието си целевите ключови думи. И за да спазим принципите на истинския ПР, тези своеобразни препоръки следва да бъдат спечелени, а не платени. Никой не говори по-въздействащо за вас от вашите клиенти, когато ви препоръчват на околните. Без тази своеобразна форма на цитиране качествата на даден сайт, търсачките доста трудно ще му се доверят, за да го поставят на преден план в страниците си с резултати. А днес липсвате ли в Google, то значи отсъствате от бизнес картата въобще. Макар законът за качеството да гласи, че не то е най-важното за изграждането на марката, входящи линкове се печелят най-вече с негова помощ, както и с постоянството на тясната специализация.

Уверен съм, че в началото, при изграждането имидж на бизнеса, включително и онлайн, много по-силен положителен ефект оказват инициативи, посветени на просперитета на потребителите, отколкото рекламни кампании, показващи и тръбящи пред максимален брой хора колко е велик даден продукт. Употребата на социалните мрежи при оптимизацията на сайта е полезна точно с това – предоставяне на платформа за бизнеса да се вслуша в гласа на клиентите и да се включи в разговорите чрез споделяне на полезни за тях сведения. Идеално популяризиране с модерни средства! Онлайн посетителите стават все по-образовани и умели в търсенето и отсяването на важната за тях информация. Пред създаделите на Интернет сайтове остава дилемата – да следват нуждите на бъдещите си читатели, спазвайки законите на брандинга или да влагат творчеството си в създаването на нещо със съмнителна потребителска стойност, пръскайки средства за последващото му налагане.

Все пак е налице частично противоречие по отношение приложението в Интернет пространството на брандинг законите за генерализирането и за името. На практика се оказва, че обобщените наименования на сайтовете водят до по-високи позиции в търсачките по основни ключови думи. От друга гледна точка може да се отбележи, че избора на уникално име на марката (сайта), несъществуващо в речниковия запас на даден език, задължително ще подсигури заемането на първа позиция при т.нар. брандирано търсене. Реално са налице две първоначални стратегии – свързване на марката с дадена категория по примера на Xerox, а в България – JobTiger или създаването на бранд с генерализирано име, отразяващо основна ключова дума за продуктовата категория – строителство, книги, имоти и пр. На по-късен етап, чрез прилагане на закона за конкретността в съчетание със солидна оптимизационна работа дори и сайт с уникално название би могъл да постигне висока индексация по основните и силноконкурентни ключови думи.

Изводът, който можем да направим е, че законите на брандинга намират своето приложение при оптимизирането на сайтове за търсачките, но следва да бъдат внимателно адаптирани за постигане на пълен успех. Не бива да се действа на сляпо, а единствено с мисълта как да улесним потребителите да ни намерят в морето от информацията, достъпна онлайн. Не никак сложно, когато умеем да се поставяме на мястото на клиентите. Изпълним ли тази основополагаща задача, ще си спечелим доверието и любовта на търсещите машини – сигурен път към образуването на стабилна база от брандинг адвокати и почитатели на марката. Ако имате опит в тази област, би било чудесно да го споделите в коментарните полета. Може би желаете да допълните статията, представяйки приложението на незасегнат закон? Не се колебайте да го направите! 🙂

Bookmark and Share

Advertisements

Как да наложим нова марка на пазара на хранителни стоки?

Хранително-вкусовата промишленост в България е достатъчно наситен пазар. Всяка нова марка, която реши да навлезе на него е изправена пред предизвикателството да привлече всеобщото внимание към себе си. И с това далеч не се изчерпва списъкът с необходими задачи, които маркетолозите са длъжни да решат на първо време. За щастие, законите на брандинга намират отлично приложение в предстоящото начинание. Ал Рийс и Джак Траут го съобщават в първите глави на своята книга – популяризирането.

Как ПР инструментите могат да помогнат на новопоявил се хранителен продукт да навлезе в съзнанието на хората по запомнящ се и отличим начин?

Потребителите в България разполагат с голямо разнообразие от средства и продукти, с които да удовлетворяват ежедневните си нужди. Това, което им липсва (включвам и себе си) е вниманието, уважителното отношение и загрижеността на производителите към тях. Макар да звучи парадоксално, но ние, които си даваме парите за просперитета на даден бранд рядко усещаме по поведението на обслужващите ни зачитане на нашите собственически и ръководни позиции спрямо тяхната организация. Точно тук идва мястото на връзките с общественноста! Вгледайте се в самото название на тази професионална област. Да, за някои тя се изчерпва с разпращането на прес-съобщения до медиите, с даването на интервюта и спонсорирането на ред (не)свързани с основната дейност фондации и мероприятия, носещо привкус на показност. Не така стоят нещата с истински знаещите и можещи специалисти, които поставят нуждите на клиента на първо място в своята ежедневна работа.

В България и по света би следвало марките да се изграждат и налагат успешно чрез пълно себераздаване в името на потребителите. Това означава да създадеш полезен продукт (стока или услуга) и да отидеш при хората със своята кауза за техен просперитет, за да им покажеш как ще им помогнеш. Изграждането на марка чрез популяризиране означава следене пулса на обществото, допринасяне за успеха на целевата група клиенти чрез организиране на редица събития, повишаващи нивото им на жизнен стандарт чрез употреба на предлагания продукт.

Имате идея или сте открили нов ресторант? Какво по-хубаво от това да съберете група ентусиазирани хора с изтънчен (или не толкова изтънчен) вкус и да им покажете вашето отношение към правилното балансирано хранене? Или пък да ги научите как да изберат своето заведение за отдих и развлечение с приятели. Дайте и ще получите своето в замяна от тези, които желаят да общуват с вашата марка (продукт, организация или личност). За да се постигне успех са нужни много по-задълбочени познания в маркетинговата област, носители на които са професионалистите. Началото – бизнес идеята и основните принципи, е далеч по-лесно и достъпно. То е дело на предприемача. Мъча се да си спомня пример от родната действителност за подобна практика, но не мога. Ако някой знае нещо по въпроса, нека го напише в коментарните полета.

Въвеждате нови бисквити, вафли, шоколади? С какво те ще допринесат за подобряване живота на потенциалните клиенти? Каква кауза стои зад подобно производство? Прекрасни и лесни за отговор въпроси в началото на дългия път по налагането на марката на един доста раздробен пазар, който изобилства от конкуренти. Ако дори и мъничко се затруднявате с отговорите, по-добре не започвайте, защото и самите клиенти биха се затруднили да изберат точно вашите продукти. В България е пълно с широкорекламирани нови продукти – пълен разрез със законите на брандинга относно навлизането на пазара, чиито съдържание изобилства от консерванти и прочутите растителни мазнини, скъсяващи живота на консумиращите ги ежедневно. Да, може това да са по-евтини суровини, но струва ли си да печелим на гърба на тези, които си дават парите за нас? Етичното и моралното винаги е прекрасно, успешно, правилно! Опитите да се шмекерува завършват печално. Последен пример, с който се сблъсквам чрез рекламните спотове и по рафтовете на супермаркетите са бисквитките Орео. Ако разполагате с голямо количество свободни финансови средства – следвайте примера на тази марка и ще ги похарчите неефективно за нула време. Друг е въпросът, при съдържанието на продукта и неговата истинска полезност (смисъл) имат ли шанс въобще маркетолозите да привлекат по алтернативен начин вниманието на медиите и потребителите.

Рекламата не е лъжица за всяка уста и не е по силите на всеки. Виж, популяризирането си го бива като отлична стратегия за въвеждането на нов продукт. Чрез своите средства (оф- и онлайн) то приближава бранда до хората, доказва грижата за тях и изгражда така необходимото за успеха доверие. Създават се очаквания, които веднъж надхвърлени, полагат основите за вярност отвъд разума – любов към марката! Ето как, в основни линии, се налага нова марка на пазара на хранителни стоки в България.

Bookmark and Share

%d bloggers like this: