Архив

Archive for август, 2010

Брандинг законите – подкрепа или критика

Винаги, когато се систематизира определена информация под формата на теория със своите постулати са налице както привърженици, така и противници на представените тези. Не правят изключение и законите на брандинга, извлечени от Ал Рийс и Джак Траут. Именно с настоящата статия бих желал да предоставя трибуна на всеки от вас, скъпи читатели, да сподели мнението си относно приложимостта и значимостта на законите на брандинга. Не се колебайте да споделяте всички свои мисли, впечатления, критики, похвали относно смисъла на 22-та закона. Ако сте се натъкнали на определени противоречия, споделете ги и ще се опитаме заедно да разрешим възникналите спорове и въпроси в коментарите.

Личните ми наблюдения сочат, че най-големи полемики у нас предизвикват следните брандинг закони:

 • за разширението;
 • за свиването;
 • за разширената продуктова линия;
 • за подтърговските марки;
 • за родството;
 • за постоянството;
 • за конкретността.

Голяма част от противниците на законите за разширението и свиването изтъкват следните доводи:

 • увеличават се източниците и шансовете ни за повече приходи;
 • бизнесът се предпазва от турболентни ситуации;
 • клиентите искат да закупят от едно място всичко необходимо и по този начин ги облекчаваме;
 • тясната асоциация с определена продуктова категория води до свиване възможностите на фирмата да удовлетворява нуждите на клиентите;
 • други – може да споделите вашите съображение в тази насока.

Неспазването и отричането на закона за подтърговските марки и за родството би могло да бъде в следствие на желание да се постави навсякъде и на всяка цена името на марката лидер, фаворитът на дадена фирма. Счита се, че ще се получи ефектът на „от създателите на” в киноиндустрията, при който подтърговската марка открито афишира сходството и родството си с основния бранд. Маркетолозите в този случай вярват, че това ще издигне като с ракета носител новопоявилото се отроче. Друга тактика, както това е налице при Apple е да се създава семейство от марки, носещи сходни имена или белези – iPhone, iPad и пр. Как мислите, какво е породило подобно поведение от страна на Стив Джобс? Примери от родната действителност са BTV, повечето марки бира и др. А според вас, докакво ще доведе тази практика?

Често срещано явление в българската бизнес действителност е липсата на достатъчно търпение, воля и постоянство за изграждането на здрави марки в дългосрочен план. Прилагат се тактики за ускорено възвръщане на инвестициите, които често се оказват пагубни. Масово се навлиза в развити пазари, само с мисълта, че има мегдан за още печалби. Единствената отличителна характеристика за неспазващите закона за постоянството марки е ниската цена и непрекъснатите конкурентни борби в това маркетинго направление. „Няма време”, твърдят мениджърите, „трябва да спечелим много тук и сега, на всяка цена, утре може да е късно!“ А вие как мислите? За колко време се изгражда една солидна марка?

Най-големият ужас за брандинг специалиста е твърдението на висшите мениджъри – „нещо много сме стеснили фокуса и хората ни свързат само с едно определено нещо, не е ли време да променим това?” Какво трябва да се случи, какво трябва да се обясни, за да се избегне тръгването по наклонената плоскост? Колко от нас са готови да защитят марката и да се опълчат срещу своите ръководители, в името и на клиентите? Истината, драги читатели е, че такива професионалисти у нас са рядкост. Все пак, ако някой се идентифицира с тази ситуация и е сред малцината, съхранили своята етика, нека се представи в коментарните полета! Говоря от личен опит и ми се е налагало да отстоявам своите позиции, влизайки в спорове, но придържайки се към желанието да запазя най-силната характеристика на марката – нейната конкретност. От това брандинг качество се боят противниците на едноименния закон. Като дяволи от тамян! И наистина са големи дяволи, та нали пътят към Ада е послан с добри намерения! 🙂 Тежко и горко на марките, които управляват.

Дали сте привърженик или противник на брандинг законите, те все пак си съществуват и оказват своето основополагащо въздействие при създаването на здрави, силни и могъщи марки, влизащи в сърцата на хората и оставащи там дълго време. Успехът на бизнеса зависи от умението на фирмата да удовлетворява и възхищава своите клиенти. Те искат да им е лесно, леко, приятно и разбираемо. Следването законите на брандинга има за цел именно това – да е в услуга на потребителите. Нека масата да действат в противовес, няма значение, то си е за тяхна сметка. Очаквам с нетърпение коментари, мнения, въпроси относно вашата позиция спрямо законите за брандинга. В конструктивен диалог ще обсъждаме и ще стигаме до различни изводи. Ако прецените, добавете и нови закони към тези, които са били обект на отрицание.

Bookmark and Share

Advertisements

Брандинг специалист – примерна характеристика

Какви са според вас качествата, които трябва да притежава един брандинг специалист? Нека чрез настоящата статия се опитаме да създадем идеалната длъжностна характеристика от отворен тип, в която всеки може да се включи с предложения в коментарните полета. Шансът да се намери човек, който да отговаря напълно на всички критерии е малък, но поне всеки от нас може да се стреми към постигането им в една или друга степен. Като начало бих искал да посоча следните задължителни елементи, с оглед личния си опит, предпочитания и познания. Не претендирам за изчерпателност, така че не се колебайте да представите и своите идеи по-долу.

И така, можем да започнем със следните характеристики:

 • висше образование в областта на маркетинга;
 • специализация в сферата на управлението на търговски марки под формата на формално или самостоятелно натрупани знания, умения, на основата на страстен интерес в тази област;
 • познаване законите на брандинга;
 • любознателност;
 • любов към хората;
 • положителна нагласа към новостите и промените;
 • непрекъснат стремеж към самоусъвършенстване;
 • склонност към изпробване на нови подходи за оптимизиране на работните процеси;
 • умение за общуване с хора от различни среди и субкултури;
 • висок морал и стабилна ценностна система, основана на общочовешките етични принципи;
 • красноречивост при представяне на идеите си;
 • усет към естетичното;
 • способност за анализиране на масиви от информация с цел извличане на изводи, които имат реално приложение в практиката и стимулират към действие;
 • личен пример за приложението на концепциите и философиите, които изповядва;
 • други – ….. Тук вече е ваш ред да добавите своите предложения.

Аз лично съм привърженик на модела за подбор на специалисти, който оценява техните нагласи, ценности, способности да се справят в различни ситуации и желанието им да се учат непрекъснато в името на предоставянето на максимална стойност за клиента. Тези критерии са много по-важни и стойностни, отколкото наличието на няколкогодишен опит. Той така или иначе се натрупва във времето. А неговото качество варира значително спрямо индивидуалните особености на всеки един професионалист и спецификата на средата. От първостепенна важност е да се оцени готовността на всеки един кандидат-служител да отдава напълно своята работна енергия за благоденствието на тези, от които зависи съществуването на бизнеса – клиентите (вътрешни и външни).

Bookmark and Share

%d bloggers like this: